Ziehl-Abegg İhracatla büyüyor: Satışları Yüzde 9 Arttırdı

Fan ve motor üreticisi Ziehl-Abegg 2014’ü küresel satışlarını yüzde 9 arttırarak, yılı 423 milyon Euro ciro ile kapattı.

“İşimizi küreselleştirmedeki profesyonelliğimizin meyvelerini topluyoruz” diyen CEO Peter Fenkl, sadece birkaç istisna dışında yabancı şirketlerin çift haneli büyüme rakamlarını yakaladılarını belirtti. Ukrayna ve Rusya’daki şirketlerin satışlarındaki keskin düşüşünde Rusya krizinin açık bir etkisi olduğunu söyleyen Fenkl “Kriz dünya çapında birçok müşterimizi etkilediğinden diğer ülkelerdeki işlerimizi kaybettik” dedi. Buna karşın altı çizilmesi gereken, uluslarası arenada çok iyi bir büyüme gerçekleştiren Ziehl-Abegg’in bu düşüşü kompanse etmesi.

Büyüme oranları iş gücünün büyüklüğüne yansıdığını ifade eden Finans Şefi Achim Curd Rägle dünya çapında 3400 kişiyi istihdam ettiklerini söyledi. Dünya çapında istihdam yaratan bir şirketin daha fazla gelişmiş entegrasyona ve eğitime ihtiyacı olduğunu belirten Rägle, “Bu nedenle denenmiş ve test edilmiş eğitim programımızı yeniden organize ettik ve Ziehl-Abegg-Academy’yi yarattık” dedi. Dünya çapında çalışanlarımız, ‘topluluk önünde konuşma’, ‘özyönetim’, ‘liderlik’, ‘kültürler arası uzmanlık’ gibi konularda Akademi’den faydalanabildiklerini dile getirdi.

Satışlardaki başarı, iş geliştiricilerin çalışmalarıyla paralel ilerlediğini ifade eden Teknoloji Dairesi Başkanı Norbert Schuster, “Geçtiğimiz 2-3 yıl içerisinde geliştirilen yeni ürünlerin şu anda pazarda yerini sağlamlaştırmış durumda olması üretim alanında dikkate değer bir etkinliğe işaret ediyor.” dedi ve bu yıl içinde sunacakları yeni ürünlerin Ziehl-Abegg için yeni pazarlar açacağını söyledi. BadenWürttemberg’deki ana fabrikaya ek olarak küresel üretim ağına kattıkları Tayland’daki fabrikanın yerel pazar için hizmet verdiğini belirten Schuster “Müşterilerimize daha yakın olmalıyız” dedi. Ayrıca Hohenlohe Business Park’taki 30 milyon yatırımla yeni kurulan otomotiv sürüş teknolojileri üretim tesisleri planlanan operasyonlar için görevlendirildiğini söyledi.

Bu yılki beklentilerini etkileyen birçok olumsuzluk olduğunu belirten Schuster, “Rusya krizi 2015’te birçok ülkede iz bırakmaya devam edecek, düşük petrol fiyatları, Arap ülkelerinde yatırım istekliliği için sıkı bir test olacak ve düşük hammadde süreci Brezilya ve Avustralya ekonomilerini etkileyecek. Amerika’daki ekonomik büyüme tek umut ışığı” dedi.

Bu konularıda İnceleyebilirsin