Sürücüsüz Otomobil Döneminde Güvenliğe Bakışın Değişimi

Sürücüsüz otomobil umudu ve arabalarda sensör sayısındaki artışın gelecekte arabalara bakışımızı nasıl değiştireceğine farklı noktalardan değinilen konferansta pek çok ilginç görüş sunuldu. Sürücüsüz otomobillerin geleceğinin bu endüstri çalışanlarını güvenlik konusunu düşünmeye zorlayacağını belirten CDT Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Alpay Göğüş, otomotiv sektörünün dikkat çeken bu gelişmelere ilişkin fikirlerini şöyle ifade etti:

“Günümüzde özellikle yazılımlar açısından otomotiv endüstrisine göz atacak olursak güvenlik konusunun, araba yapımında rol oynayan tüm bileşenlerin değerlendirilmesi olarak öne çıktığını görürüz. ISO 26262’ya göre, araba güvenlik sistemlerine girilen her bir kodun, güvenlik koşullarının analiz edilmesi sonucunda elde edildiğini, bunların tasarıma dönüştürülerek gelişime yol açtığını ve sonucun güvenlik koşullarıyla bağlantılı olduğunun ispatlandığını görüyoruz. Fakat sürücüsüz otomobillerde süreç farklı. Çok yüksek seviyeli hedefler söz konusu; örneğin kazaları önlemek gibi. Bu süreç, bir tasarımı geliştirip tamamlamaktan çok, kendimize arabayı kullanmayı öğretme sürecimize daha yakın. Makinelerin bu öğrenme yeteneği sayesinde, çok yakın bir zamanda, insanlardan çok daha emniyetli ve güvenilir bir şekilde ilerleyen sürücüsüz otomobiller elde edileceğini düşünüyorum. Ve bu süreçte de güvenliğe bakışımız değişime uğramak zorunda kalacak.”

AlpayGogus_2

Sürücüsüz otomobil konusunda günümüzde uygulanan ve gelecekte üzerinde çalışılmaya devam edilecek birçok tekniğin olduğunu belirten Göğüş, CDT olarak bu gelişmelerde bulundukları konumdan da bahsetti:

“Sağladığımız elektronik sistem, yazılım geliştirme ürünleri ve hizmetler desteğinde, otonom araç geliştirme konusunda, geliştirme yapan şirketlere destek oluyoruz. Bu alanda firmaların farklı uzmanlıkları tek bünyede birleştirmesi gerektiğinden ayrı ayrı uzmanlık alanlarında sağlanan profesyonel kaynaklar ile gerek teknoloji gerekse ürün geliştirme noktalarında danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Bunlara ek olarak elektroniğin yoğun olarak kullanıldığı bu akıllı yapılarda gerek donanım geliştirmelerinde kullanılan gerekse yazılım noktasında çözümler sunun bir ürün portföyüne sahibiz. ”

Son olarak birçok insanın sürücüsüz otomobillere hala temkinli yaklaştığını belirten Göğüş, konuyla ilgili gelişmeler benimsendikçe ve kullanılmaya başlandığında, farkındalığın oluşacağını ve sürücüsüz araçlara güven hissinin de aynı oranla artacağını belirtti.

Bu konularıda İnceleyebilirsin