“Ülkemizin Dijital Dönüşümün İçinde Olması Kaçınılmaz!”

Gnc Makina Genel Müdürü Emre Seçkin ile gerçekleştirilen röportaj:

“ÜLKEMİZİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN İÇİNDE OLMASI KAÇINILMAZ!”

Gnc Makina Genel Müdürü Emre Seçkin ile gerçekleştirilen röportaj:

1-Firmanızı kısaca tanıtarak, takım tezgâhları sektörüne yönelik yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?

Şirketimiz GNC Makina, 2010 yılında kurulmuş genç bir şirket. Talaşlı imalat sanayinin temel üretim araçlarından olan takım tezgâhları alanında önemli bir güce sahip.

Victor Taichung, Nakamura-Tome, Romi, Vision Wide, Vonghler, Lico, GROB Werke gibi yüksek hız ve niteliğe sahip CNC makine markalarının Türkiye’deki yetkili distribütörüyüz.

6 bölgede bulunan temsilciliklerimizle tüm Türkiye’ye hizmet veriyoruz. Verdiğimiz hizmetle sektörün ihtiyaçlarını, yaygın servis ağımızın sağladığı saha avantajı ile hızlı ve güvenilir şekilde cevaplamak için çalışıyoruz.

Savunma sanayinden otomotive, havacılıktan kalıp ve kalıp endüstrilerine, enerji teknolojilerinden medikal endüstrisine kadar birçok sektöre hizmet götürüyoruz.

2-Ülkemizde endüstride dijitalleşme nereye gidiyor?

Genç nüfuslu,  teknolojiyi içselleştirmiş ve büyüyen işgücüne sahip Türkiye, küresel ekonomideki rolünü değiştirecek büyük bir dönüşüm yaratma fırsatının eşiğinde Türkiye ekonomisinin yeni bir yapılanmaya ihtiyacı var. Bu yapılanmanın da üretim sektörü üzerinden gerçekleşmesi gerekiyor. Sanayinin dijitalleşmesi ekonomimizi iyi yönde değiştirecektir. Dünyada dijital dönüşüm gerçekleşmektedir. Ülkemizin de bu dönüşümün içinde olması kaçınılmaz.

Benzer Konular

Hızlı ilerlememizin ilk şartı, sanayimizin katma değeri yüksek üretim yapmasıdır. Geleceği tasarlarken geleceğin ihtiyaçlarını doğru tespit etmeli ve bu doğrultuda yapılanmalıyız. Bu anlayışla yüksek teknolojili üretimi ve yüksek teknolojili ürünü hedeflemeliyiz. Bu gerçekliğin dışında kalamayız. Geleceği inşa ederken zamanın teknolojilerini, zamanın dijital standartlarını, endüstrinin içine dahil etmeliyiz. Sanayi 4.0 da Türkiye için düşük katma değerli üretim kısır döngüsünü kırmak adına önemli bir fırsat.

3- Endüstri 4.0 için neler yapıldı ileriye dönük neler yapılmalı?

Ülke ekonomik gücümüzün yükselmesi için sanayide dijital dönüşümünün gerçekleşmesi çok net. Dijital dönüşümün, tedarik zincirinin tüm aşamalarına entegre edilmesi zorunluluğu var. Ülkemiz sanayisinin dijital dönüşümü başarıyla gerçekleştirmesi için teknoloji üretme ve kullanma yetkinliğinin artırılması gerekli. Bu bilincin oluştuğunu söyleyebilirim. Bundan sonra neler yapmalı;

  • Dijital dönüşüm alanındaki çalışmalara devam etmeliyiz. Farkındalığı yaygınlaştırmalıyız.
  • Dijital teknolojileri ülkemizde üreten ve kullanan şirketlerin bir araya gelerek deneyimlerini paylaşmasını sağlamalıyız.
  • Dönüşümü destekleyecek işbirlikleri kurgulamalıyız. Konuyu gündemde tutmalıyız.
  • Küresel düzeydeki, dijital dönüşüm çalışmalarını yakından takip etmeliyiz.
  • Katma değeri yüksek üretim yapmanın ülke ekonomisi için kaçınılmaz olduğu bilinciyle hareket etmeliyiz.

Dört önemli kategoride gelişme kaydedebiliriz. Bu kategoriler de verimlilik, büyüme, yatırım ve istihdam.

4- GNC olarak sizlerin bu alandaki çalışmalarınız nelerdir?

Bu alandaki önemli yatırımlarımızdan biri Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü diyebilirim. Şu an Satış Sonrası Hizmet alanında AR Gözlüğü kullanılmaktadır. Artırılmış Gerçeklik sayesinde, teknisyenler uzaktan yönlendirme alıp, sorunu hızlı bir şekilde gidermektedir. Bu alandaki çalışmamızı sadece satış sonrası alanında sınırlamayıp iş birliği gerçekleştirdiğimiz büyük sanayicilere de götüreceğiz.

Ayrıca distribütörlüğünü gerçekleştirdiğimiz makinalar yüksek kalitede ve hızda üretim yapan makinalardır. Önemsediğimiz bir diğer konu da Robotlu Otomasyon. Özellikle yüksek hacimli, tekrarlanabilen, önceden belirlenen görevlerin makinalar tarafından öğrenildiği ve uygulandığı teknoloji olan robotlu otomasyon, insan hatalarını tamamen yok ediyor. Farklı özelliklere sahip robotların kullanımına olanak sağlayan bu teknoloji, üretim sektörüne efektif çalısma, verim ve yüksek kârlılık kazandırıyor. Üretim ihtiyacına yönelik çesitleri mevcut olan ve ölçüm, yükleme, kalite kontrol, nakliye gibi birçok görevi yerine getiren robot sistemleri; üretim kapasitesini, üretim hızını %100’e kadar artırırken maaliyetleri de önemli oranda düşürüyor.

Yeni dönem için bir diğer odağımız da akıllı fabrika uygulamaları olacak. Makinelerin performans ve verimliliklerinin uzaktan takip edileceği ve sunacağımız danışmanlık hizmetleri ile üretici firmaların faaliyetlerine değer katacağımız bir yapılanma kuruyoruz.

Bu konularıda İnceleyebilirsin