Pirelli, BM Global Compact girişiminde “Lider Katılımcı” oldu

New York’ta devam eden UN Global Compact Liderler Haftası sırasındaki açıklamaya göre Pirelli, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişiminin en yüksek etkileşim sağlayan katılımcıları arasında gösterildi.

United Nations – Birleşmiş Milletler (BM) Global Compact inisiyatifi, 160’ın üzerinde ülkede 9.500’ün üzerinde şirket ve 3.000’in üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi konumunda bulunuyor. 2000 yılında çalışmalarına başlayan UN Global Compact, dünyamız, tüm insanlar, topluluklar ve pazarlara fayda sağlayan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların iş birliği ile harekete geçmelerini teşvik ediyor.

Pirelli, 3 ayrı çalışma grubuna katılarak bağlılığını gösterdi

Dünyanın en büyük kurumsal girişimi olan UN Global Compact’in LEAD katılımcısı olabilmek için bir şirketin en az iki UN Global Compact Çalışma Alanında aktif olması, On İlke ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler) ile uyumlu olarak liderlik uygulamalarını tanımlama ve geliştirme konusundaki taahhüdünü göstermesi gerekiyor. Ayrıca kaydettiği ilerlemelerinin iletişimini On İlke’nin uygulanmasındaki gelişmeleri detaylandırarak yıllık sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla yapması bekleniyor. Pirelli bu yıl “Küresel Tedarik Zincirlerinde Adil İş”, SKH’ler için Finansal İnovasyon” ve “SKH’lerin Raporlanması” çalışma alanlarına katılarak Global Compact girişimine bağlılığını gösterdi. Her Çalışma alanı, iş dünyasının, Global Compact Yerel Ağlarının, önde gelen uzmanların, sivil toplumun, Hükümetlerin ve BM ortaklarının katılımıyla karmaşık sorunlarının çözülmesini ve SKH’ler etrafında inovasyonlar yapılmasını amaçlıyor. Pirelli’nin kaydettiği ilerleme ve diğer ilgili konular hakkındaki bilgiler, UN Global Compact internet sitesindeki katılımcı profilinde yer alıyor.

Pirelli’nin 2004 yılında katıldığı UN Global Compact girişiminin parçası olmak, etkin çözümlerin kalkınmaya ekonomik, sosyal ve çevresel sermaye entegre edilerek bütünsel bir yaklaşımla araştırılması, sürdürülebilir şirketlerin ve paydaşların ortak çabalarına dayanması konusundaki inancının altını çiziyor.

Bu konularıda İnceleyebilirsin
yorum Yap