Otomotiv Tedarik Sanayi Dünyada İlk 10’u Hedefliyor

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ı ziyaret ederek gelecek vizyonunu paylaştı. TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, “Türk otomotiv tedarik sanayini tasarım, teknoloji ve tedarik alanında dünyanın ilk 10 ülkesi arasına taşımak istiyoruz” dedi.

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) yönetim kurulu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ı ziyaret ederek otomotiv tedarik sanayinin gelecek vizyonunu paylaştı. TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu liderliğinde Başbakan Yardımcısı Babacan’ı bilgilendiren yönetim kurulu üyeleri, hedeflerinin Türk otomotiv tedarik sanayini tasarım, teknoloji ve tedarik alanında dünyanın ilk 10 ülkesi arasına taşımak olduğunu vurguladı.

Yıllık 20 milyar dolarlık işlem hacmi ile dikkat çeken ve 130 binin üzerinde istihdam sağlayan TAYSAD, Başbakan Yardımcısı Babacan’a 2023 vizyonu çerçevesinde Türk otomotiv tedarik sanayinin beklentilerini aktardı. TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, otomotiv tedarik sanayinin nitelikli iş gücü, sürdürülebilir büyüme, çevre ve enerji dostu, uluslar arası standartlara uygun kalite, yüzde 100 kayıt içinde olma gibi birçok farkla diğer sektörlerden ayrıldığını Babacan’a detaylarıyla anlattı.

Başbakan Yardımcısı Babacan’a sektörlerinin gündem maddelerinin iç pazarın büyümesi, bölge farkı olmaksızın teknolojiye teşvik, Ar-Ge yetkinliğini geliştirerek değer yaratmak ve nitelikli insan gücü olduğunu aktaran Dudaroğlu, 2023 hedeflerine ulaşmada otomotiv ana ve tedarik sanayinin kilit rol üstleneceğini kaydetti.

Ani vergi değişikliğinden kaçınmalı
Dudaroğlu, “İç pazarımızın büyütülmesi konusunda kamunun satın alma ve kiralamalarında ülkemizde üretilen araçlar tercih edilmesini, ani vergi değişikliklerinden kaçınılmasını ve güçlü olduğumuz hafif ticari araç üretiminde rekabetçi konumumuzun korunmasını bekliyoruz” dedi.

Büyük otomotiv yatırımlarının son 10 yıldır beklenen seviyede olmadığını hatırlatan Dudaroğlu, bunun için Türkiye’de üretilmeyen ürünlerin teşvik edilmesi ve yatırım alt limitlerinin yeniden belirlenmesi gerektiğinin üzerinde durdu. Orta ve ileri teknoloji içeren ürün tanımının belirlenmesi ve ilgili ürünlerin 5. Bölge teşvik kapsamında yer alması gerektiğini vurgulayan Dudaroğlu, sektör olarak beklentilerini şöyle sıraladı.

“Ar-Ge merkezlerinin yurt dışına hizmet ihracatı teşvik edilmeli. Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen ileri teknoloji ürünlerin seri üretime geçebilmesi için, alt limitlere bakılmaksızın, yatırım teşvikleri ile desteklenmeli, istihdam edilecek yetkin insan kaynağına ulaşmak için meslek liselerinin cazibesi artırılmalı, üniversitelerde küresel rekabete uygun eğitim programı uygulanmalı. Üretim mühendisliği özendirilmeli.”

Bu konularıda İnceleyebilirsin