Michelin, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 6 Kategoride Lider

Dünya lastik sektörü devlerinden Michelin, dünya çağında sürdürülebilirlik alanında performans sergileyen şirketleri değerlendiren Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi 2014’te 6 farklı kategoride en yüksek puanı aldı. İş süreçlerinin tamamını sürdürülebilir bir yapıyla inşa eden Michelin, endeksteki iki büyük lastik üreticisinden birisi oldu.

İnovasyon ve sürdürülebilirlik alanında dünya lastik sektörünün lideri Michelin, 2014 Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksleri (DJSI) sıralamasında İnovasyon Yönetimi, Ürün Güvenliği, İklim Stratejisi ve Çevre Yönetimi dâhil olmak üzere altı kategoride lastik sektöründe en yüksek puanı aldı. 6 kategoride de en yüksek puanı alarak sürdürülebilir hareketlilik alanındaki küresel anlamda güçlü performansını gözler önüne seren Michelin, DJSI Dünya Endeksi’nde yer alan iki büyük lastik üreticisinden biri oldu.

Ar-Ge ve üretim süreçlerinden dağıtıma ağına kadar bütün iş süreçlerini sürdürülebilir bir anlayışlar kurgulayan Michelin, ham madde kullanımının azaltılması, lastik kaplama, lastiklere yönelik dünya çapında geri dönüşüm faaliyetleri gibi pek çok farklı kanalda sürüdürülebilir bir yaklaşım benimsiyor. Kullanım süresi dolan lastikler için yeni kullanım alanlarının bulunmasına yönelik TREC gibi yenilikçi projeler de geliştiren Michelin, biyo-kaynaklı kauçuk kullanımını teşvik eden çevreye duyarlı çalışmalarla sektöre örnek oluyor.

Sürdürülebilir hareketlilik için küresel hareket; Michelin Challenge Bibendum

2005 ve 2013 yılları arasında çevreye etkisini %33 azaltan Michelin Grup, 2020 yılına kadar gerçekleştireceği çalışmalarla çevresel ayakizini %40 daha düşürmeyi hedefliyor. Sürdürülebilir hareketliliği bütün operasyonlarının merkezine yerleştiren Michelin, sürdürülebilir hareketliliğin kentsel büyüme ve refahın ayrılmaz bir parçası olduğuna inanıyor. Bu hedefle 1998 yılından bu yana dünyanın sürdürülebilir hareketlik alanındaki ilk ve tek organizasyonu “Michelin Challenge Bibendum”u hayata geçiren Michelin, bu küresel organizasyonu 2014 yılında Çin’in Chengdu şehrinde gerçekleştirdi.

Benzer Konular

Küresel anlamda çözümler üretmek için sektör temsilcileri, kamu otoriteleri, bilim insanları ve halkı 10-16 Kasım tarihleri arasında bir araya getiren etkinlik, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Karar alıcılara somut ve uygulanabilir çözümler sunmayı hedefleyen ve dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, 150’den fazla şirket ve otorite bir araya gelerek sürdürülebilir hareketlilik alanında yapılması gerekenlerin sıralandığı ‘Yeşil Rapor’u açıkladı.

Yeşil Rapor’da öne çıkanlar;

•Küresel olarak, çevre-gürültü kirliği ve trafik kazalarının azaltılması gerekmektedir.

•Sera gazı salınımının artması enerji verimliliği ve enerji geçişi sorunlarını gündeme
getirmektedir.

•Ekonomik büyüme ve istihdam oranlarının artması için daha kapsayıcı bir hareketlilik çözümü geliştirilmesini gerektirmektedir.

Bu konularıda İnceleyebilirsin