Kutes döküm sektöründe ISO 14064 belgesini alan ilk şirket oldu

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla üzerine düşen görev ve sorumlulukların bilincinde olan Kutes, sera gazı salımlarının ve uzaklaştırma projelerinin, ölçülmesi, raporlanması ve doğrulanmasına yönelik uluslararası bir standart olan ISO 14064 belgesini aldı. Böylece, sektöründe Türkiye'deki tek akredite kuruluş TÜRKAK tarafından akreditasyonlu ISO 14064 Belgesi’ni alan ilk şirket oldu.

30 yılı aşan tecrübesiyle küresel standartlarda yeşil üretim felsefesiyle çalışan Kutes, 2023 yılında sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında 3 önemli adımı tamamladı. Mart ayında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazanan şirket, gönüllü olarak yayınladığı Sürdürülebilirlik Raporu’nun ikincisini ise Ağustos ayında kamuoyuyla paylaştı. Sera gazı salımlarının belirlenmesi, izlenmesi, raporlanması ve azaltımı konularında tutarlılık ve şeffaflık gösterilmesi, şirkette sera gazı yönetimi stratejileri geliştirilmesi, uygulanması ve gelecek için planlar oluşturulması gibi çalışmaları tamamlayan Kutes, 2023 hedefleri arasında yer alan ISO 14064 Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Enerji ve çevre konularında sürdürülebilir bir gelecek vizyonu olan bir şirket olduklarını belirten Kutes İcra Kurulu Başkanı Ali Esat Kutmangil, “Kutes olarak hammaddeden ürünün müşteriye ulaştığı tüm değer zinciri boyunca sürdürülebilirlik odağında hareket ediyoruz. Çevresel etkilerimizi en aza indirmek için başta enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları olmak üzere birçok yatırımı hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımızı da uluslararası standartlar çerçevesinde belgelendiriyoruz. Sektörümüzde bir ilke imza atarak gönüllü olarak Sürdürülebilirlik Raporu’muzu son iki yıldır kamuoyuyla paylaşıyoruz. Türkiye’deki tek akredite kuruluş TÜRKAK tarafından akreditasyonlu ISO 14064 belgesini alarak da sektörümüzde bir ilki daha gerçekleştirdik. Yılsonuna kadar devreye almayı planladığımız 26 MWp gücündeki güneş enerjisi santrallerimiz ile de yeşil döküm hedefimize ulaşacağız. Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı gelecek dönemde de sürdürerek karbon nötr hedefimizi kısa sürede gerçekleştireceğimize inanıyorum” dedi.

Tükettiği enerjinin %90’ını yenilenebilir kaynaklarda sağlayacak

Kutes, enerji analizörleri yardımıyla tüm tesisi dijital olarak izleyerek üretim süreçlerindeki enerji tüketimini takip ediyor ve azaltımına yönelik çalışmalar yürütüyor. Kurulmuş olan 240 kWh’lık güneş panelleri sayesinde, talaşlı imalat sürecinde tüketilen elektrik enerjisinin %60’ını yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor. 2023 yılında devreye almayı planladığı 26 MW’lık güneş enerjisi yatırımı ile de döküm tesislerinde kullanılan enerjinin %90’ının yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefliyor. Bu sayede yıllık 56.672 ton olan karbon emisyonumuzu 38.812 tona indireceğiz. Bu çalışmalara ilave olarak, 2022 yılında devreye alınan yolluk kırıcılar ile elektrik tüketiminde %5 oranında azalış sağlandı. Yeni devreye aldığı insansız ergimiş metal transfer sistemleri ile ocaklarda metal bekleme süresini kısaltarak ergitmede yüzde 5 enerji verimliliği elde etti. Mevcutta kullanılan kompresörleri ise son teknoloji Atlas Copco kompresörler ile değiştirerek yaklaşık 1.500 MWh/yıl enerji tasarrufu sağladı. Kutes, ergitme ocaklarından çıkan ısıyı bacalardan toplayarak idari binanın ısıtmasında kullanmayı, tesis içerisine DC şarj istasyonları kurmayı ve gelecek 5 yıl içerisinde araçları kademeli olarak elektrikli araçlar ile değiştirmeyi hedefliyor.

Geri dönüştürülmüş malzeme oranını sürekli artırıyor

Döküm sektörü gerek eski demir döküm ve hurda çelik gibi malzemelerin çöplüklerden uzaklaştırılması gerekse de hurda malzemelerin yeni ürünler oluşturmak için eritme sürecinde girdi malzemeleri olarak kullanılmasıyla topluma pozitif değer sağlıyor ve toplumun geri dönüştürücüsü olarak hizmet veriyor. Bu bakış açısıyla hareket eden Kutes’in 2022 yılında eritme işleminde kullandığı malzemelerin yaklaşık %59’u geri dönüştürülmüş malzemeden oluştu. Kutes, bu oranı yükseltmek için kıyılmış çelik, doğrudan indirgenmiş demir ince taneleri ve yağ filtreleri gibi alternatif geri dönüştürülmüş malzemeleri prosese dahil etmek için sürekli olarak çalışıyor.

Maça üretiminde alkol bazlı boyadan su bazlı boyaya geçiş için de çalışmalar yürüten Kutes, bu bağlamda toplam 3 milyon euro tutarında bir filtrasyon yatırımı yaparak prosese Avrupa standartlarında 5 mg/m3’lük yeni filtreler kurdu. Maça kurutma fırını yatırımı sayesinde ise kimyasal kullanımının önüne geçti ve ortama salınan sera gazı miktarının azaltılmasını sağladı. Elektrikli forklifte geçiş ve istif makinası için yapılan yatırımlar ile mazot tüketimini önemli ölçüde düşürdü. Ayrıca, talaşlı imalat sonucu oluşan talaşın tekrar döküm sürecinde kullanılmasını sağladı. Kutes, metal parçaların dökümü sürecinde maça ve kalıp yapımında kullanılan her bir kum tanesini kaliteli dökümler oluşturmak için kullanılamayacak hale gelene kadar yaklaşık 50 kez kullanıyor. Yeni kil ve kum ıslah sistemi teknolojileri için de çalışmalar yürüten şirket, süreçlerde daha az kum kullanarak, toprağa doldurulması gereken kum miktarını azaltmayı hedefliyor.

Tüm faaliyetlerinde su tüketimini azaltmaya ve mevcut su kaynaklarını verimli kullanmaya önem veren Kutes, üretim süreçlerinde ortaya çıkan atıkların etkin yönetimi için de Atık Yönetim Prosedürü oluşturdu. Şirket, 2022 yılında çalışmalarını “Sıfır Atık Belgesi” ile taçlandırdı.

Kutes 2022 Sürdürülebilirlik Raporuna https://www.kutes.com/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporu/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu konularıda İnceleyebilirsin