Elektrikli Araç Üretiminde Sürdürülebilir Çözüm

Atlas Copco Endüstriyel Teknik, 2023 yılında grup olarak belirlenen bilime dayalı sürdürülebilirlik hedeflerini inovasyon ve teknolojiyle güçlendirerek hızlandırdı.

2030’a kadar karbon emisyonunu yarı yarıya azaltma ve şirket içinde %100 yenilenebilir enerji kullanma taahhütlerini sürdüren Atlas Copco Endüstriyel Teknik Türkiye’nin Genel Müdürü Bilge Acarkan, “Müşterilerimizin verimliliğini artırarak, maliyetleri düşürmek ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için küresel sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen çözümler geliştiriyoruz. Ürettiğimiz teknolojik çözümlerle, enerji verimliliğine odaklanarak küresel bir endüstriyel dönüşümü destekliyoruz” diye konuştu.

Sürdürülebilirliğe 360 derece kapsamlı yaklaşım

Atlas Copco Endüstriyel Teknik, işletmelerin sürdürülebilir verimlilik hedeflerine odaklanarak, ürün ve çözümlerinin yanı sıra yazılım ve satış sonrası hizmetlerle de dünyanın sürdürülebilir geleceği için operasyonlarının ve ürünlerinin çevresel etkisini azaltıyor. Türkiye Genel Müdürü Bilge Acarkan, “Otomotiv, enerji, havacılık sektörleri ile ağır endüstriler dahil olmak üzere birçok alanda hizmet veriyoruz. Endüstri üreticilerinin, üst düzey teknoloji, sürdürülebilirlik ve verimlilik hedeflerine ulaşmalarını sağlıyoruz” dedi.

İnovatif çözümler ile sürdürülebilir üretim

Ürünlerin daha az enerji tüketerek çalıştırılmasına yönelik bilinçlendirme faaliyetleriyle sürdürülebilir üretim konusuna önem verdiklerini belirten Bilge Acarkan, “Müşterilerimizin üretimine sürdürülebilir verimlilik getiriyoruz. Yenilenebilir enerjiye doğru geçişin izini takip ediyoruz ve sürdürülebilirlikle ilgili tüm sektörlere odaklanarak inovatif çözümler sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Bilimsel temelli hedeflerimiz Paris İklim Değişikliği Anlaşması ile uyumlu”

Bilge Acarkan, Atlas Copco Grup’un Paris İklim Değişikliği Anlaşması ile uyumlu olarak iklim bilimine dayalı hedefler belirlediğini belirtti. Bu hedeflerin, şirketin emisyonlarını azaltmayı ve düşük karbonlu bir geleceğe katkıda bulunmayı amaçladığını vurguladı.

Acarkan, “Atlas Copco Grup olarak ilk hedefimiz, kendi şirketlerimiz ve fabrikalarımızda küresel sıcaklık artışını en fazla 1,5°C sıcaklıkta tutmak için doğrudan faaliyetlerimizden ve satın aldığımız enerjiden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak. Bu doğrultuda, karbon ayak izini düşürmek, yenilenebilir enerji kaynak kullanımına geçmek, enerji/su tasarrufunu artırmak ve atık yönetimi odak alanlarımız” diye belirtti.

Bu hedefler ışığında Atlas Copco, Tuzla yerleşkesinde %100 yenilenebilir enerji kullanarak karbon ayak izini %45 oranında düşürdü. Sürdürülebilirlik çabalarının enerji tasarrufu ve atık azaltımı gibi alanları kapsadığını söyleyen Acarkan; “Enerji verimliliği sağlayan şirket içi projelerimizde, sürdürülebilir lojistik ve tedarik zincirimizdeki tüm faaliyetlerimizde, karbon etkimize bütünsel bir bakış açısı getirmeyi amaçlıyoruz. İkinci olarak, operasyonlarımızı gerçekleştirmek için gereken enerjiden kaynaklanan emisyonları azaltmak.  Üçüncü ve en önemli hedefimiz; müşterilerimize sunduğumuz ürünlerle dünyanın sürdürülebilirlik hedefine daha büyük ölçekte katkı sağlamaktır. Yüksek enerji verimliliğine sahip ürünlerimiz, sunduğumuz çözümler ve inovatif yazılımlarımız ile birlikte, müşterilerimizin de bu önemli amaca destek olmalarını sağlıyoruz. Bu sayede, daha yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek için birlikte adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

“Sürdürülebilir bir dünya için belirli sektörlere odaklandık”

Atlas Copco Endüstriyel Teknik olarak, daha sürdürülebilir bir dünya için belirli sektörleri odak noktası haline getirdiklerini belirten Acarkan, Direkt olarak sürdürülebilirlik ile ilgili elektrikli araç, yenilenebilir enerji gibi sektörleri odağımıza alarak inovatif ürün, yazılım ve fayda sunuyoruz. İklim değişikliği, pazar talebi ve ülkelerin mevzuatlarına yanıt olarak, otomobil üreticileri giderek elektrikli araç üretimine odaklanıyor” dedi.

Atlas Copco Endüstriyel Teknik’in Türkiye otomotiv sektöründe önemli bir pazar payına sahip ve elektrikli araç üretiminde (batarya üretimi dahil) A’dan Z’ye tüm montaj proseslerini gerçekleştirebilen tek firma olduğunu söyleyen Acarkan, şunları söyledi: “Küresel otomotiv endüstrisi dijitalleşme, otomasyon ve elektrikli araç teknolojileri konularında büyük bir değişimin içinde. Biz de endüstrinin üretim süreçlerindeki yüksek kalite taleplerini, proses görünürlüğünü ve izlenebilirliği daha da artıran, odağında otomasyonun olduğu çözümlerimizle bu değişime öncülük etmeye devam edeceğiz.”

“Yenilenebilir enerji de odağımızda”

Yenilenebilir enerji ve özellikle rüzgar enerjisi sektörlerinin de Atlas Copco Endüstriyel Teknik’in odağında olduğunu belirten Bilge Acarkan, rüzgar türbini üretiminde inovatif çözümler sunarak hem üretimde verimlilik hem de dünyadaki enerji kullanımı dönüşümüne katkı sağladıklarını ifade etti.

“Yazılım çözümleri ve hata önleme çözümlerimiz ile müşteri tarafında üretim sürdürülebilirliği sağlıyoruz” diyen Acarkan, “Akıllı fabrika izleme ve KPI yönetimi özellikleriyle üretim kesinti sürelerini azaltıyor ve verimliliği artırıyoruz. Verilerin tek bir platform/sistem üzerinden yönetilmesi ihtiyacı da bu ihtiyaçları doğrular niteliktedir. Atlas Copco hata önleme yazılımı da bu vizyonla geliştirilerek sistemin sürdürülebilirliğini ve merkezi bir yapılandırıcı ile entegrasyonunu sağlıyor” dedi.

“Eco Design konsepti ile üretimde geri dönüşümü teşvik ediyoruz”

Atlas Copco Endüstriyel Teknik olarak karbon ayak izini azaltmak ve kaynakları korumak amacıyla geri dönüştürülmüş malzemeler içeren ürünler geliştirdiklerine değinen Bilge Acarkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eco Design konsepti ile tasarladığımız ürünlerle çevresel etkiyi azaltmayı hedefliyoruz. Böylece kullanım ömrü maliyetlerini düşürerek işletmelere değer katıyoruz.”

 

Bu konularıda İnceleyebilirsin