Disa’dan Kurum içi Eğitimlere Yeni Bir Bakış Açısı

Çalışanlarının bilgi ve yeteneklerinin arttırma konusundaki çalışmalarına devam eden Disa Otomotiv, “Disa Akıl Küpü” adı altında geliştirdiği “Bireysel Öneri Sistemi” ile gelişim ve yenilenme kavramlarını işverenden çalışana, çalışandan işverene şeklinde bir yaklaşımla ele alıyor.

Disa Otomotiv çalışanlarına, gerek iş yaşamlarında gerekse özel yaşamlarında kullanabilecekleri yeni edinimler kazandırmak amacıyla pek çok alan ve konuda eğitimler veriyor. Bu eğitimler, firmanın hedef ve stratejilerine uygun kişisel becerileri geliştirerek çalışanların Disa Otomotiv’de sürdükleri iş yaşamlarını yüksek memnuniyet seviyesine çekmenin yanı sıra, aynı zamanda potansiyellerini ortaya çıkarmalarını, kişisel yetenek ve özelliklerini keşfetmelerini de hedefliyor.

2008 yılından bu yana İnsan Kaynakları ve Üretim bölümlerinin iş birliği ile gerçekleşen Disa Otomotiv eğitimleri, yasa, mevzuat, yönetmelikler ve çalışan hakları konuları gibi yasal eğitimlerin haricinde, çalışanların kişisel yetenek ve becerilerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi amacını da taşıyor.

Kurum içi eğitimleri hakkında bilgi veren Disa Otomotiv Eğitim Şefi Akın Göktuna, “Eğitim anlayışımızı, Disa Otomotiv çalışanlarının başarı odaklı, kendine ve firmasına değer katan, bilgi ve becerilerini tanımalarına yardımcı olarak kişisel gelişimlerine destek olan ve beraberinde ihtiyaç duydukları gelişim alanları konusunda iş yeriyle etkileşim içinde oldukları bir platform yaratmak üzerine kurguladık” sözleriyle çalışan memnuniyeti konusundaki hassasiyetlerini dile getirdi.  Gerçekleştirilen eğitimlerin, ölçümleme, yeni strateji ve hedef belirleme bilinciyle kurumsal gelişim amacını da taşıdığının altını çizen Akın Göktuna, “İçeride gerçekleştirdiğimiz eğitim çalışmalarını kurum, eğitmen ve çalışan açısından 360° değerlendirerek konuyla ilgili hassasiyetimizi ve titizliğimizi sürdürüyoruz” dedi.

Kendi geliştirdikleri eğitimlere de değinen Disa Otomotiv Eğitim Şefi Akın Göktuna, konuyla ilgili “Politikamız çerçevesinde, eğitimlerimiz kişinin işe başladığı ilk saatte oryantasyon eğitimleri ile başlıyor. Bu çalışmalar, görev alınan branşlara göre iş başı eğitimleri ve sonrasında yıl içinde planlanan CNC, matkap, pres, montaj ve benzeri proses eğitimleri ile devam etmektedir. Ayrıca üretim hedeflerine yönelik, 5S, Kaizen, Smed gibi yalın üretim teknik eğitimleri de gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Akın Göktuna, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği  kanununa göre 13.07.2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik kapsamında  eğitim seviyeleri ve mezuniyet bölümleri açısından, Disa çalışanlarının, dâhil olduğu alanda alması gereken mesleki eğitimlere de değindi. Akın Göktuna açıklamasına “Mesleki Yeterlilik Eğitimi alarak belgelendirilmeleri gereken  çalışanlarımız için Kasım ayı içerisinde Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile firmamız arasında bir  protokol yapıldı. Bu kapsamdaki kişiler için firmamız bünyesinde Mesleki Eğitim Belgelendirme Eğitimlerine başlanmıştır. ‘Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Bilgisayarlı Makine (CNC) Operatörlüğü’ kurs içeriğini; işçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak konuları oluşturmaktadır. Eğitimin içeriğinde ayrıca iş güvenliği ve işçi sağlığı eğitimi modülü ve CNC makinelerini amacına uygun kullanabilmek için; Bilgisayarlı Makine CNC modülü oluşturmak yer alıyor” sözleriyle devam etti.

Eğitim yeri, şekli ve içeriği konusunda önemle durduklarını ifade eden Akın Göktuna, Disa Otomotiv’in çalışmaların görsel sunum teknikleri ile gerçekleştiğini söylerken, proseslere yönelik verilen teknik eğitimler, iş sağlığı ve güvenliği gibi eğitimler için konu kitapçıkları oluşturarak; çalışanlarıyla paylaştıkları hususunu da sözlerine ekledi.

Akın Göktuna, “Tüm bunları gerçekleştirirken gördük ki; eğitim ortamlarımız beyin fırtınaları için çok ideal ortamlar olabiliyor. Bu eğitimler esnasında çalışanlarımız özgün fikirlerini iletebiliyor ve hem kendi hem de firma gelişimine büyük katkı sağlıyorlar” sözleriyle Disa Akıl Küpü uygulamasının nasıl ortaya çıktığını anlattı. Uygulamayla ilgili olarak “Firmamız oluşturduğu eğitim ortamları ile yetinmeyip, Disa Akıl Küpü adı altında Bireysel Öneri Sistemi geliştirerek, her çalışanın firmanın bir parçası olduğu ilkesini ortaya koymuş ve kavramı bir firma kültürü olarak kabul etmiştir. Bu sistem, klişeleşmiş öneri kutularından uzak, her önerinin, sonuçlarının sergilendiği, izlendiği bir sistemdir. Bu sayede, fikirlerin öneriye, önerilerin yeni fikirlere dönüşmesi için uygun zemin oluşturmaktayız” diyen Akın Göktuna, bu sözleriyle Disa Otomotiv’in özgün Disa Akıl Küpü uygulamasını firma kültürünün önemli bir parçası olduğunun altını çizdi.

Bu konularıda İnceleyebilirsin