Bosch KAGİDER’den Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası Aldı

Bosch Dizel ve Benzinli Sistemler Bursa Fabrikası, KAGİDER’in Dünya Bankası desteği ile hayata geçirdiği proje çerçevesinde “Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası”nı almaya hak kazandı. Bosch Dizel ve Benzinli Sistemler Bursa Fabrikası, Bursa’da sertifikayı almaya hak kazanan ilk işletme olmasının yanı sıra, Türk metal sektöründe de “Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası” sahibi ilk şirket oldu.

Bosch Dizel ve Benzinli Sistemler Bursa Fabrikası, KAGİDER’in Dünya Bankası işbirliği ile gerçekleştirdiği proje çerçevesinde, iş yaşamında kadın-erkek eşitliğine gösterdiği hassasiyet ve kadın çalışanlarına sunduğu imkanlarla “Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası” almaya hak kazandı. Cinsiyet eşitliğine duyarlı şirketlere, bu alanda belirlenmiş standartlara uygunlukları incelendikten sonra verilen sertifikayı, Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ticari Genel Müdürü Gökhan Karagöl ve Teknik Genel Müdürü Marc Weller , KAGİDER Başkanı Gülden Türktan’ın elinden aldı. “Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası” ile, Bosch Dizel ve Benzinli Sistemler Bursa Fabrikası’nın kadın istihdamına verdiği önem ve fırsat eşitliğine yönelik insan kaynakları uygulamalarının etkinliği onaylanmış oldu.

Bursa’da “Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası”na Hak Kazanan İlk İşletme Bosch Oldu
Bosch Dizel ve Benzinli Sistemler Bursa Fabrikası, yönetimin fırsat eşitliğine bakışı, istihdamda, eğitimde, kariyer desteğinde, performans ölçümü ve terfide fırsat eşitliği uygulamaları göz önünde bulundurularak verilen “Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası”na hem Bursa’da, hem de Türk metal sektöründe layık görülen ilk şirket oldu.

Benzer Konular

Bosch Dizel ve Benzinli Sistemler Bursa Fabrikası Ticari Genel Müdürü Gökhan Karagöl sertifika töreninde yaptığı konuşmada “Bosch global olarak işyerinde çeşitliliği; cinsiyet, kuşak, çok ulusluluk ve çalışma modelleri gibi boyutlarda ele alıyor ve fırsat eşitliği anlayışını benimsiyoruz. Bu anlamda, kadınların iş yaşamında var olmaları ve üst düzey pozisyonlara ulaşmaları için bir çok uygulama gerçekleştiriyoruz. Kadın çalışanlarımıza yönelik eğitim, seminer, mentorluk çalışmalarımızın yanı sıra, iş hayatında hamilelik gibi özel dönemlerini daha rahat geçirebilmeleri için hassasiyet gösteriyoruz. Tüm bunların yanı sıra, Bosch olarak bir diğer önemli amacımız teknik alanlarda çalışan kadın sayısını artırmak.” dedi.

Bosch Dizel ve Benzinli Sistemler Bursa Fabrikası Teknik Genel Müdürü Marc Weller ise, konuşmasında cinsiyet ayırımını ortadan kaldırmak için sorumluluğun yönetimden çalışana kadar, kadın ve erkek, herkese düştüğünü söyleyerek liderlerin bu anlayışı kurum kültüründe yaşatmada rol model olmaları gerekliliğinin altını çizdi.

Bosch Bursa Fabrikaları’nda, kadın çalışanların yeteneklerini geliştirmesi amacıyla, mentorluk programı, eğitimler, kadın liderlerle tecrübe paylaşım toplantıları düzenleniyor. Yuvarlak masa toplantılarında, üst yönetimle bir araya gelen kadın liderler, sayıları az olan kadın çalışanların önündeki engelleri ve çözüm yollarını tartışıyor. Hamilelik ve emzirme dönemindeki kadın çalışanlar, fabrika içinde dinlenme odalarının yanı sıra, doğum sonrası yarı zamanlı veya evden çalışma imkanlarından da faydalanıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne yönelik düzenlenen organizasyonlarda tüm kadın çalışanlar, yönetim ekipleri ve dışarıdan konuşmacılarla bir araya geliyor. Esnek çalışma modelleri ile hem kadın hem erkek çalışanların, iş yaşam dengesini destekleyici çözümler sunuluyor.

Bosch Dizel ve Benzinli Sistemler Bursa Fabrikası’nda, özellikle sayılarının az olduğu teknik alanda kadın istihdamının artırılmasına yönelik pilot uygulamalar özel önem taşıyor. Öğrenci programlarında ve işe alımda cinsiyet eşitliğini desteklemenin yanı sıra, Bosch tarafından geliştirilen “Teknik Alanda Kadın Olmak” programı kadınların teknik alanda çalışmasının önünü açıyor.

Bu konularıda İnceleyebilirsin